Cursus Inleiding Bedrijfseconomie

De cursus bedrijfseconomie met Excel-toepassingen is gemaakt vanuit het idee dat veel leerlingen graag in een eigen tempo bezig zijn met het vak bedrijfseconomie, maar dat dit niet altijd lukt omdat in veel reguliere lesmethoden de opgaven te moeilijk zijn en dan tussentijds geen tips of feedback bieden. Juist deze lesmethode biedt dat op veel momenten wel. Ook is de methode opgezet vanuit het idee dat een leerling vanuit een rol met bedrijfseconomie te maken krijgt. Dat is de rol van beginnende ondernemer, mogelijk als manager of als werknemer binnen een organisatie. Wat moet je vanuit die rollen weten? Vanuit die rol bezig zijn met de bedrijfseconomische inhoud maakt het oefenen en daarmee leren makkelijker en motiverender. Veel opdrachten kunnen ook gemaakt worden in Excel, zodat studenten kunnen zien hoe functioneel dit instrument kan zijn om berekeningen te maken, maar vooral ook om snel veranderingen mee door te rekenen. In de lesmethode wordt naast geschreven feedback ook gewerkt met filmpjes, waarin vooral de moeilijkere opgaven worden uitgelegd. Ook wordt in sommige gevallen de theorie aan de hand van een filmpje besproken. Jij krijgt een divers aanbod van leermateriaal. Je kunt kiezen om eerst de instructiefilmpjes te kijken, of misschien wil je eerst een hoofdstuk lezen. Anderen beginnen graag gelijk met de opgaven. Alles kan en je kunt het aanpassen aan jouw eigen leerstrategie.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  1. De Balans
  2. De Resultatenrekening
  3. Het Liquiditeitsoverzicht
  4. De Verbanden tussen deze Overzichten en de Eindbalans
  5. Kengetallen
  6. Investeringsanalyse
  7. Kostprijsberekeningen en andere financiële berekeningen.

De cursus Bedrijfseconomie met Excel-toepassingen is ontwikkeld door Marc den Elzen. Hij doceerde ruim tien jaar lang aan het HBO als docent economie en curriculumontwikkelaar/ onderwijsvernieuwer.

Om naar de cursus te gaan, ga je eerst naar de cursuspagina van jouw opleiding; maak daar een account aan en ga naar de cursus.